อภิญญา 6

อภิญญา หมายถึง ความรู้ยิ่ง, ปัญญาหยั่งรู้ๅ  เป็นการกำหนดรู้ได้ด้วยอำนาจการบำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ผู้บรรลุด้วยเจโตวิมุตติวิธี มี 6 อย่าง คือ ( แสดงฤทธิ์ได้,หูทิพย์,ตาทิพย์,กำหนดรู้ใจผู้อื่น,ระลึกชาติ,ทำอาสวะให้สิ้นไป)

  1. อิทธิวิธี  แสดงฤทธิ์ได้ ด้วยอำนาจที่สามัญชนไม่อาจทำได้
  2. ทิพพโสต  หูทิพย์  ได้ยินเสียงที่ไกลหรือเบามากๆได้
  3. เจโตปริยญาณ  กำหนดรู้ใจผู้อื่น ทายความคิดเขาได้
  4. ปุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได้ว่าในชาติก่อนได้เกิดเป็นอะไร เป็นใคร  เรื่องราวอย่างไร
  5. ทิพพจักขุ  ตาทิพย์ เห็นสิ่งที่อยู่ไกลหรืออยู่ในที่กำบังตาได้ เห็นการจุติและอุบัติของสัตว์เหมือนกับว่าเห็นด้วยตนเอง
  6. อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้อาสะสิ้นไป คือ รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s