อภิฐาน 6

อภิฐาน คือ กรรมหนักที่พุทธบริษัทสี่อาจกระทำได้ แต่พระตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะไม่กระทำ โดยห้าข้อแรกตรงกับ อนันตริยกรรม ส่วนที่เพิ่มมาคือในข้อ ที่ 6 มี 6 อย่าง ดังนี้

  1. มาตุฆาต  ฆ่ามารดา
  2. ปิตุฆาต  ฆ่าบิดา
  3. อรหันตฆาต  ฆ่าพระอรหันต์
  4. โลหิตุปบาท  ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือด
  5. สังฆเภท ทำสงฆ์ให้แตกกั
  6. อัญญสัตถุทเทส นับถือศาสดาอื่น ได้แก่ พระที่แปรเปลี่ยนไปนับถือศาสดาอื่นในขณะที่ตนเป็นพระภิกษุอยู่ถือว่าดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาและศาสดาเดิมของตน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s