มานะ 9

มานะ  คือ  ความเย่อหยิ่ง ถือตัว ด้วยเรื่อง ชาติ สกุล โคตร รูปร่าง ทรัพย์ ฐานะ อาชีพ การศึกษา ปัญญา และเรื่องอื่น , มานะเป็นความรู้สึกสำคัญตัวคือปรุงตัวตนเองขึ้นมาว่าดีกว่าเขา เสมอเขา หรือเลวกว่าเขา เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง  จำแนกเป็น 9 จำพวก ดังนี้

  1. เลิศกว่าเขา สำคัญว่าเลิศกว่าเขา
  2. เลิศกว่าเขา สำคัญว่าเสมอเขา
  3. เลิศกว่าเขา สำคัญว่าเลวกว่าเขา
  4. เสมอเขา สำคัญว่าเลิศกว่าเขา
  5. เสมอเขา สำคัญว่าเสมอเขา
  6. เสมอเขา สำคัญว่าเลวกว่าเขา
  7. เลวกว่าเขา สำคัญว่าเลิศกว่าเขา
  8. เลวกว่าเขา สำคัญว่าเสมอเขา
  9. เลวกว่าเขา สำคัญว่าเลวกว่าเขา

เมื่อรู้สึกสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา ก็จะทนงตน ฮึกเหิมลำพอง
เมื่อรู้สึกสำคัญตนว่าเสมอเขาก็จะหาทางแข่งขัน อยากดีเด่น ดังกว่าเขา
เมื่อรู้สึกสำคัญตนว่าเลวกว่าเขา ก็จะรู้สึกน้อยใจ หรือดูถูกตนเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s