วิญญาณฐิติ 7

วิญญาณฐิติ  หมายถึง  ภูมิอันเป็นที่ปฏิสนธิวิญญาณ สัตว์ที่มีสัญญาต่างกัน มีการรับรู้อารมณ์แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน 7 จำพวก ดังนี้

  1. มีกายและสัญญาต่างกัน
  2. มีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน
  3. มีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาต่างกัน
  4. มีกายและสัญญาอย่างเดียวกัน
  5. เข้าถึงอากาสานัญจายตนฌาน
  6. เข้าถึงวิญญาณัญจายนตนฌาน
  7. เข้าถึงอากิญจัญญายตนฌาน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s