วิปัสสนาญาณ 9

วิปัสสนาญาณ  คือ ญาณที่ทำความเห็นแจ้ง , ความรู้ที่เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ มี 9 อย่าง คือ

  1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ  เห็นความเกิดและความดับ กำหนดเห็นสังขารจนแจ่มแจ้งว่าสังขารทั้งปวงเมื่อเกิดแล้วก็ดับทั้งหมด
  2. ภังคานุปัสสนาญาณ  เห็นความดับ กำหนดเห็นแจ้งว่าสังขารทั้งปวงต้องดับหมด
  3. ภยตูปัฏฐานญาณ  เห็นสังขารเป็นของน่ากลัว  กำหนดเห็นความเสื่อมและสิ้นไปแห่งสังขาร
  4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ  เห็นโทษของสังขาร  กำหนดเห็นโทษเพราะการแปรเปลี่ยนและดับไป ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่สิ้นสุดของสังขาร
  5. นิพพิทานุปัสสนาญาณ  เห็นความเบื่อหน่าย  กำหนดพิจารณาสังขารว่าเป็นภัยที่น่ากลัว มีแต่โทษจนเกิดความเบื่อหน่ายในสังขาร
  6. มุญจิตุกัมยตาญาณ  พิจารณาเพื่อหาทางหลีกพ้นจากสังขาร อยากพ้นจากการเกิดดับของสังขาร
  7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ  หาทางหลีกพ้นจากสังขาร ด้วยการหยิบสังขารขึ้นมาพิจารณากำหนดด้วยไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่ง
  8. สังขารุเปกขาญาณ  พิจารณาเห็นความจริงของสังขารแล้ววางใจให้เป็นกลางในสังขาร  จนจิตเกิดความวางเฉยไม่ยินดียินร้าย ไม่ยึดมั่น
  9. สัจจานุโลมิกญาณ  พิจารณาสังขารน้อมเข้าหาอริยสัจ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s