อนุปุพพวิหาร 9

อนุปุพพวิหาร เป็นธรรมที่เป็นเครื่องอยู่โดยลำดับกัน คือ การเข้าออกต้องเป็นไปตามลำดับเช่นการขึ้นลงบันได มี 9 ขั้น คือ

รูปฌาน 4 , อรูปฌาน 4 และ สัญญาเวทยิตนิโรธ 1

สัญญาเวทยิตนิโรธ คือ การดับสัญญาและเวทนา ผู้ที่จะเข้าสมาบัติขั้นนี้จะต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ผู้ได้สมาบัติ 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s