อนุสัย 7

อนุสัยกิเลส เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เมื่อมีสิ่งยั่วหรือกระตุ้นถึงจะแสดงอาการให้เห็น กิเลสชนิดนี้กำจัดได้ด้วยปัญญา มี 7 อย่าง คือ

  1. กามราคะ  ผู้ยินดีกำหนัดหลงใหลในกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกาม
  2. ปฏิฆะ  ความหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะ  เป็นผู้มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว
  3. ทิฏฐิ  เป็นความเห็นที่ผิดจากธรรมดา
  4. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย
  5. มานะ  ความถือตัว มีนิสัยเย่อหยิ่งจองหอง พูดจาโอ้อวด ไม่มีสัมมาคาราวะ ทำให้เป็นคนไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครคบหาด้วย ถึงคราวลำบากไม่มีคนช่วยเหลือ
  6. ภวราคะ  ความยินดีในสิ่งที่ตนมีครอบครองและเป็นอยู่
  7. อวิชชา  ความไม่รู้สิ่งต่างๆตามสภาพความเป็นจริง ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s