อริยบุคคล 8

อริยบุคคล คือ บุคคลผู้ประเสริฐ จัดเป็นคู่ตามมรรคผลที่บรรลุ คือ บรรลุมรรคก่อนแล้วจึงบรรลุผลเพราะมรรคเป็นหนทางไปสู่ผล ดังนี้

  1. โสดาปัตติมรรค
  2. โสดาปัตติผล
  3. สกทาคามิมรรค
  4. สกทาคามิผล
  5. อนาคามิมรรค
  6. อนาคามิผล
  7. อรหัตตมรรค
  8. อรหัตตผล
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s