เมถุนสังโยค 7

เมถุนสังโยค  คือ ความประพฤติที่ยังมัวเมาพัวพันในเมถุน  หากยังประพฤติเมถุนสังโยคแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลใดๆได้ ดังนี้

  1. ยินดีชอบใจต่อการปรนนิบัตรับใช้ทางกายหญิง
  2. ยินดีชอบใจต่อการพูดจาหยอกเย้ากับหญิง
  3. ยินดีชอบใจต่อการจ้องมองสบตากับหญิง
  4. ยินดีชอบใจต่อการฟังเสียงของหญิง
  5. ยินดีชอบใจต่อการนึกถึงเรื่องราวในหนหลัง
  6. ยินดีชอบใจต่อการปฏิบัติรับใช้ของเศรษฐีที่อุปัฏฐากบำรุงตนเป็นเหตุให้ติดความสบาย
  7. มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเทพจะได้เสวยทิพยสมบัติ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s