เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนา : สวดสืบชะตา

อินทะชาตา เทวะชาตา พรัหมะชาตา มหาพรัหมะชาตา อิสีชาตา

มหาอิสีชาตา มุนีชาตา มหามุนีชาตา ปุริสะชาตา มหาปุริสะชาตา

จักกะวัตติชาตา มหาจักกะวัตติชาตา พุทธชาตา ปัจเจกพุทธชาตา

อรหันตาชาตา สัพพะสิทธิวิชชา ธะราณังชาตา สัพพะโ่ลกาจะริยานังชาตา

สัพพะโลกา ธิปะติญาณังชาตา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ตุยหัง สุวัตถิ โหตุ

ตุยหัง สวาหายะ ฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s