คนละทางแต่จุดหมายเดียวกัน

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

เป็นนักปฏิบัติสมาธิ อย่าไปติดวิธีการ  ถ้าเราไปติดวิธีการแล้ว เราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกัน
เสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกัน  การทำสมาธิเป็นกิริยาของจิต  นั่งทำสมาธิได้ เดินทำสมาธิได้
นอนทำสมาธิได้ หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s