จนเงินจนจิต

จนกาย ไม่จนใจ จนเงิน ไม่จนบุญ

ชายผู้ยากจนถามพระพุทธเจ้าว่า

“เหตุใดข้าพระองค์จึงยากจนยิ่งนัก?”

พระพุทธองค์ตรัสตอบ

“เธอไม่รู้จักการให้และวิธีให้”

ดังนั้นชายผู้ยากจนจึงพูดต่อว่า

“ทั้งๆที่ข้าพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้นี่นะ?”

พระพุทธองค์ตรัสว่า

“เธอนั้นมีอยู่ไม่น้อยเลย

ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้รอยยิ้ม, ความสดใส,สดชื่น,เบิกบาน

ปาก : เธอสามารถชื่นชม,ให้กำลังใจ หรือปลอบประโลม

หัวใจ : มันสามารถเปิดอกกับผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์,ให้ความเมตตา

ดวงตา : ที่สามารถมองดูผู้อื่นด้วย สายตาแห่งความหวังดี, ด้วยความโอบอ้อมอารี

ร่างกาย : ซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ฉะนั้น แท้จริงแล้วเธอมิได้ยากจนเลย

“ความยากจนในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง”

วัดท่ามะโอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s