บุญทานประกอบปัญญา

เรายังคงสร้างศาสนวัตถุกันตราบเท่าที่ยังหลงเมาบุญแบบไม่ลืมหูลืมตา
หากศาสนวัตถุคือทางแห่งความเจริญแท้จริง ปัจจุบันศาสนาพุทธในไทยก็น่าจะเจริญมากๆ ขัดแย้งกับพุทธทำนายเรื่องการเสื่อมสิ้นไปแห่งพุทธกาล ?

One comment

  1. papatsro

    บุญทานกรรมสมัยนี้จะต้องอาศัยปัญญาให้มากกว่าเดิม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s