การใช้คำพูด

การใช้คำพูดหลักการบริหารคำพูดแบบพระพุทธเจ้า

1. คำพูดที่ไม่ใช่ความจริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์,
ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้อื่น… พระองค์ไม่ตรัส

2. คำพูดที่เป็นความจริง ถูกต้อง, แต่ไร้ประโยชน์,
ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้อื่น… พระองค์ไม่ตรัส

3. คำพูดที่เป็นความจริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์,
ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้อื่น…พระองค์ทรงเลือกกาลตรัส

4. คำพูดที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง, ไร้ประโยชน์,
สร้างความพอใจแก่ผู้อื่น… พระองค์ไม่ตรัส

5. คำพูดที่เป็นความจริง ถูกต้อง, แต่ไร้ประโยชน์,
แม้สร้างความพอใจแก่ผู้อื่น… พระองค์ไม่ตรัส

6. คำพูดที่เป็นความจริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์,
เป็นที่พอใจแก่ผู้อื่น… พระองค์ทรงเลือกกาลตรัส

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s