กัณฑ์ที่ ๑ : อรหัง

  • พระอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส คือ โลภโกรธหลง
  • ปราบกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล อย่างกลางด้วยสมาธิและอย่างละเอียดด้วยปัญญา
  • โมหะเป็นของละเอียดมากมองเห็นยาก ประหนึ่งไฟในเหล็ก

บันทึกพระธรรมเทศนาของ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s