ในนอกบอกพาล

คนพาลที่รู้ตัวว่าเป็นคนพาล ยังเป็นบัณฑิตได้บ้าง
แต่คนพาล ที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต
นั่นแหละเรียกว่าคนพาลแท้

โย พาโล มญฺญตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตมานี ส เว “พาโล” ติ วุจฺจติ.

ขุ.ธ. พาลวรรค ข้อ ๑๕, มจร. ข้อ ๖๓

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s