พระศาสนา

“อามิสบูชา มหาวิหารก็ดี มหาเจดีย์ก็ดี ไม่อาจดำรงพระศาสนาไว้ได้แม้ชั่วดื่มยาคูอึกหนึ่งผู้ใดทำอานิสงฆ์ก็มีแก่ผู้นั้นเท่านั้น

ส่วนสัมมาปฏิบัติเป็นบูชาสมควรแก่พระศาสนาเพราะสัมมาปฏิบัตินั้นพุทธองค์โปรดและสามารถดำรงพระศาสนาได้ด้วย”

พุทธพจน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s