ธรรมคุณ 6

ธรรมคุณ  คือ  คุณของพระธรรม , ลักษณะของพระธรรม  มี 6 อย่าง คือ

  1. สวากขาโต ภควตา ธัมโม  พระธรรมเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
  2. สันทิฏฐิโก  ผู้ศึกษาปฏิบัติและบรรลุจะเห็นได้ด้วยตนเอง
  3. อกาลิโก  สามารถปฏิบัติและเห็นผลได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา
  4. เอหิปัสสิโก  ควรเชื้อเชิญให้ผู้อื่นได้มาดูศึกษาและปฏิบัติ
  5. โอปนยิโก  ทุกคนควรนำพระธรรมมาศึกษาและปฏิบัติ
  6. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ  ผู้บรรลุผู้เข้าถึงธรรมย่อมรู้ได้เฉพาะตน เป็นสิ่งที่บอกกล่าวให้ผู้อื่นมารับรู้ด้วยได้ยาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s